Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty odbioru towaru.


W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać należycie zapakowany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odbioru. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub w inny sposób je naruszył.

Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru - zwrotowi nie podlegają koszty dostawy - nastąpi niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.