Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Skład Techniczny, działający pod adresem www.skladtechniczny.pl, nazywany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez firmę:

Skład Techniczny Sp. z o.o.
ul. Chodakowska 53/57 lok. 6
03-816 Warszawa

NIP 1132848360, Regon 145823752

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397752.

1.2. i służy do dokonywania zakupów produktów z jego oferty za pośrednictwem sieci Internet.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 2.1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Realizacja zamówień następuje wyłącznie w dni robocze.

2.2. Zakupów na stronie Sklepu dokonuje się przez:

a) prawidłowe zarejestrowanie się na stronie sklepu
b) złożenie zamówienia na stronie sklepu, a następnie
c) wybór formy płatności oraz dokonanie płatności.

2.3. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e‑mailową automatycznie natychmiast po złożeniu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

2.4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

2.5. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez Sklep kompletności i poprawności wysłanych danych,
b) wysłaniu potwierdzenia zamówienia do Zamawiającego drogą elektroniczną.

2.6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia bez powiadomienia.

2.7. Sklep realizuje wyłącznie kompletne zamówienia.

2.8. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towarów w magazynie Sklepu lub w magazynach dostawców. Dostępność towarów dla każdego z produktów jest podana w opisie.

Czas realizacji zamówienia = Dostepność + Czas dostawy

2.9. W przypadku niemożności realizacji zamówienia lub realizacji zamówienia w określonym terminie z przyczyn od Sklepu niezależnych, Sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego.

2.10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień lub nie zrealizowanie zamówień, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

2.11. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.12. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi Sklepu lub drogą mailową, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

2.13. W przypadku wprowadzenia korekt w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi klienta, Sklep mailowo potwierdzi Zamawiającemu treść zmian. Brak odpowiedzi Zamawiającego uznaje się za potwierdzenie korekt w takim kształcie, w jakim zostało to w rozmowie telefonicznej i mailu przedstawione.

2.14. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie uwzględniają kosztów dostawy.

2.15. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

2.16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

2.17. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i w pełni akceptuje jego postanowienia.

2.18. Sklep wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT, załączany do przesyłanego towaru.

2.19. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zakupione towary są dostarczane wraz z wymaganym dowodem zakupu pod adres wskazany przez Zamawiającego przy rejestracji lub adres wskazany w zamówieniu

3.2. Dostawy towarów są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski. Kurier zwykle dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego.

3.3. W momencie wysyłki towaru, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail o wysyłce z podaniem numerem listu przewozowego.

4. KOSZTY PRZESYŁKI

4.1. Przy kwocie zamówienia powyżej 500zł netto dostawa przesyłki na terenie Polski gratis.

4.2. Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 500zł netto koszt przesyłki ponosi Zamawiający. Opłata doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo. Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia.

5. WARUNKI ODBIORU PRZESYŁKI

5.1. W momencie odbioru przesyłki, Zamawiający powinien w obecności kuriera

a) sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki,
b) pokwitować,
c) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.

5.2. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

5.3. W protokole należy odnotować poniższe dane:

a) informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (naklejki ostrzegawcze, taśma firmowa),
b) informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),
c) informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

5.4. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailowo do Sklepu i przesłać kopię protokołu szkody (faksem lub pocztą) na adres firmy Skład Techniczny Sp. z o.o..

5.5. W przypadku nieobecności Zamawiającego, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Zamawiający może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Zamawiającemu nie odpowiada. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie DHL wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie okresu określonego powyżej oraz braku odpowiedzi od Zamawiającego, DHL Express zwraca przesyłkę Nadawcy.

5.6. W dniu zwrotu przesyłki Nadawcy następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu nieodebranego towaru obciążany zostaje Kupujący.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:

a) Przelew na konto – wpłata bezpośrednio na konto Sklepu:

BGŻ SA, III Oddział Operacyjny w Warszawie,
Numer konta: 68 2030 0045 1110 0000 0218 3030

b) Płatność online - przelew lub kartą kredytową, realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.

c) Płatność przy odbiorze (przesyłka kurierska za pobraniem)

6.2. W przypadku płatności przy odbiorze zamówienia realizowane są natychmiast.

6.3. W przypadku płatności przelewem lub kartą zamówienia są realizowane po odnotowaniu wpływu środków ma konto. Wpływy na konto monitorowane są na bieżąco, aby zapewnić możliwie szybką realizację zamówień.

7. JAKOŚĆ PRODUKTÓW I WARUNKI GWARANCJI

7.1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są oryginalne, nowe i pełnowartościowe i pochodzą z legalnych źródeł.

7.2. Na wszystkie zakupy w Sklepie wystawiane są faktury VAT, które są załączane do przesyłanych produktów.

7.3. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

7.4. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (faktura VAT), który w przypadku reklamacji należy okazać.

7.5. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej produktu.

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres Sklepu.

8.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (kopia faktury VAT).

8.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

8.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz okoliczności i datę wykrycia wady.

8.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8.6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Zamawiającego, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

8.7. Uwaga!!! Mimo wszelkich starań zdjęcia produktów na stronie Sklepu mają charakter poglądowy. Dopuszczalne jest prezentowanie zdjęć produktu o zbliżonych parametrach. Dokładne informacje na temat wybranego produktu zawarte są w opisie produktu. W przypadku wątpliwości co do cech prezentowanego prosimy o kontakt mailowy.

9. ZWROTY TOWARÓW

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmiew terminie dziesięciu dni od daty odbioru towaru.

9.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać należycie zapakowany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odbioru. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

9.3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub w inny sposób je naruszył.

9.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru - zwrotowi nie podlegają koszty dostawy - nastąpi niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.

10. OCHRONA DANYCH

10.1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Skład Techniczny Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

10.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówień oraz do celów marketingowych przez podmioty powiązane z firmą Skład Techniczny Sp. z o.o. (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

10.3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów i usług.

10.4. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie administratorzy Sklepu.

10.5. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz rejestracji, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Dokonanie zakupów w Sklepie oznaczają pełną akceptację Regulaminu Sklepu.

11.2. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, z zastrzeżeniem, że zmiany nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
b) wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
c) wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

11.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@skladtechniczny.pl

11.5. Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.

11.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

11.7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKŁAD TECHNICZNY SP. Z O.O.

      I.          O nas

Skład Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 03-816 Warszawa przy ul. Chodakowskiej 53/57 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397752, NIP: 1132848360. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

    II.          Postanowienia ogólne

W Skład Techniczny Sp. z o.o. przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości).

Skład Techniczny Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona).

Skład Techniczny Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę
i kompetencje naszych pracowników i współpracowników.

  III.          Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Dane naszych klientów wykorzystujemy w celu realizacji umowy oraz świadczenia naszych usług.

Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

  IV.          Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

·        przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

·        zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;

·        adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane;

·        prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

·        przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;

·        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

    V.          Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

·        informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;

·        informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;

·        sprostowania danych;

·        bycia zapomnianym;

·        ograniczenia przetwarzania;

·        przenoszenia danych;

·        sprzeciwu;

·        niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);

·        informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:

Adres email: biuro@skladtechniczny.pl

Adres do korespondencji: ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VI.          Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

VII.          W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

VIII.          Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy
z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)      podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

b)      instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,

c)      podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,

d)      firma zajmująca się obsługą płatności internetowych,

e)      firma świadcząca usługi informatyczne,

f)       firma świadcząca usługi hostingowe,

g)      firma świadcząca usługi rachunkowe,

h)      firma świadcząca usługi kurierskie,

i)       dostawcy oprogramowania CRM.

  IX.          Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa, opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia jak m.in.:

·        ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych;

·        ocena skutków dla ochrony danych;

·        notyfikacja naruszeń;

·        prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych;

·        retencja danych;

·        realizacja praw osób, których dane dotyczą;

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

    X.          Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

  XI.          Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

XII.          Pliki cookies

 

Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

 

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. "

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

8. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

 9.  Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz  poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania